Usluge

1.RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA
Direktni ispuni (plombe)

2.ENDODONCIJA
Liječenje korjenskih kanala

3.STOMATOLOSKA PROTETIKA
Metal keramika (krunice,mostovi); Cirkon keramika (krunice, mostovi, kombinovani radovi); totalna proteza, parcijalna proteza, skeletirana proteza i druge vrste protetskih radova

4.IMPLANTOLOGIJA
Ugradnja dentalnih implantata i vjestacke kosti

5.PARADONTOLOGIJA
Kompletan paradontoloski tretman

6.ORALNA HIRURGIJA
Vađenje zuba, poluimpaktiranih i impaktiranih umnjaka, traumatske povrede zuba, pretprotetska hirurgija, cystektomija, plastika maksilarnog sinusa, resekcija korjena zuba, rad sa riziko pacijentima

7.RADIOVIZIOGRAFIJA
Digitalno snimanje zuba